Uitstellen wedstrijden

Soms zijn er redenen dat een wedstrijd niet door kan gaan. Zeker als het team dit al vroegtijdig weet, laat het dan niet op zijn beloop en zoek als team meteen een nieuwe datum. 

Betreft het een wedstrijd in de zalen van DVC’68, Revolti, SVB of VOLO bedenk je dan tien keer voor je de wedstrijd uitstelt. In deze zalen is namelijk nauwelijks ruimte om een wedstrijd in te halen.

Hoe gaat uitstel van een wedstrijd in zijn werk?

1. De tegenstander stelt de wedstrijd uit
De wedstrijd moet binnen vier weken na de datum waarop deze gespeeld moest worden, worden gespeeld. De tegenstander moet het initiatief nemen om een nieuwe datum te vinden. Dit moet in overleg met de contactpersoon van het betrokken team van De Driesprong. Indien een nieuwe datum is gevonden, wordt deze doorgegeven aan de contactpersoon voor heren of dames in het bestuur van RECVOL Rivierenland. Deze contactpersoon verzendt een mededeling dat de nieuwe datum akkoord is.
Wanneer de teams geen nieuwe datum kunnen vinden dan wordt bericht van uitstel door de tegenstander gedaan aan de contactpersoon voor heren of dames in het bestuur van RECVOL Rivierenland. Deze contactpersoon bepaalt in overleg met de thuisspelende ploeg een nieuwe datum, die voor beide teams bindend is.

2. De Driesprong stelt de wedstrijd uit
De wedstrijd moet binnen vier weken na de datum waarop deze gespeeld moest worden, worden ingehaald. De Driesprong moet het initiatief nemen om een nieuwe datum te vinden. Dit moet in overleg met de tegenstander. Indien een nieuwe datum is gevonden, wordt deze doorgegeven aan de contactpers-oon voor heren of dames in het bestuur van RECVOL Rivierenland. Deze contactpersoon verzendt een mededeling dat de nieuwe datum akkoord is.
Wanneer de teams geen nieuwe datum kunnen vinden dan wordt bericht van uitstel door De Driesprong gedaan aan de contactpersoon voor heren of dames in het bestuur van RECVOL Rivierenland. Deze contactpersoon bepaalt in overleg met de thuisspelende ploeg een nieuwe datum, die voor beide teams bindend is.

3. Dwingende omstandigheden
Soms doen zich omstandigheden voor waardoor plotseling een wedstrijd niet door kan gaan. Familieomstandigheden, weersomstandigheden of een buiten gebruik zijn van de speelzaal zijn redenen om een wedstrijd op korte termijn af te blazen. Als De Driesprong zo’n beslissing neemt dan meldt de contactpersoon van het betrokken team dit uiteraard eerst aan de tegenstander. Vervolgens meldt De Driesprong het uitstel ook via het formulier opgenomen op de website van RECVOL Rivierenland aan de contactpersoon voor heren of dames in het bestuur van RECVOL Rivierenland. Deze contactpersoon bepaalt in overleg met de thuisspelende ploeg een nieuwe datum, die voor beide teams bindend is.

4. doorgeven aan de secretaris
Omdat De Driesprong de zaal als deze gebruikt wordt, moet huren is het handig dat de secretaris weet als een wedstrijd niet doorgaat. De contactpersonen van de teams zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens aan de secretaris.

Activiteitenkalender

Wedstrijden

  • maandag 20 september 2021Shot - Driesprong H2

    21:15 uur te Sporthal Interweij Culemborg

  • dinsdag 21 september 2021Driesprong H1 - Atalante 1

    21:45 uur te Sportzaal de Hoekenburg Rijswijk(GLD)

  • vrijdag 24 september 2021Driesprong D1 - Touche 2

    20:30 uur te Sportzaal de Hoekenburg Rijswijk(GLD)