Teams

De Driesprong heeft een damesteam, twee herenteams en een gemengd team. Het gemengde team heeft momenteel nog geen vaste samenstelling doet vooralsnog alleen mee in de bekercompetitie. 

De indeling van de teams vindt elk jaar plaats voorafgaand aan de start van de competitie.

Contactpersonen van de teams gedurende het seizoen 2023/2024
Dames
Dorien van Rooijen, telefoon 06 44183936, e-mail: dvrooijenj@hotmail.com
Heren 1
Rodger Aalbersberg, telefoon 06 13424082, e-mail: contacth1vvdedriesprong@gmail.com
Heren 2
Jelle van Beusichem, telefoon 06 29324255, e-mail: l.beusichem@upcmail.nl
Gemengd 
Bart Jansen, tel. 0345 504950 of 06 42105547, e-mail: roos-bart@planet.nl

<h1>Teams</h1>
<h1>Teams</h1>
<h1>Teams</h1>

Instructie voor contactpersonen van teams

Contactpersoon? Wat te doen?
Een contactpersoon van een team (dit hoeft niet de aanvoerder van het team te zijn) heeft een aantal taken. Hier een opsomming van de zaken waar de contactpersonen aan moeten denken. De contactpersoon is en blijft verantwoordelijk voor de genoemde zaken, maar kan deze natuurlijk wel laten uitvoeren door een ander.

Overal waar staat dat de contactpersoon iets moet doen daar kan hij of zij dit uiteraard ook vragen aan een ander teamlid. De contactpersoon blijft echter wel verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de taak:
De contactpersoon 
* zorgt er voor dat de spelers van het team weten wanneer zij hun wedstrijden moeten spelen en wanneer zij waar en hoe laat moeten zijn.
* zorgt er voor dat indien een team dreigt niet te beschikken over voldoende spelers (een) vervanger(s) aanwezig is (zijn).
* zorgt bij thuiswedstrijden voor een scheidsrechter.
* zorgt bij thuiswedstrijden voor een teller.
* zorgt er bij thuiswedstrijden voor dat de deuren van De Hoekenburg een kwartier voor het tijdstip ‘zaal open’ open zijn.
* zorgt er bij thuiswedstrijden voor dat de zaal tijdig speelklaar is en dat na afloop alle volleybalmaterialen opgeborgen zijn.
* neemt voor de desbetreffende thuiswedstrijd het wedstrijdformulier (RECVOL Rivierenland) mee, deze zit in het programma boekje of is te vinden op de www.recvol.nl.
* zorgt voor een volledige invulling (dus inclusief het wedstrijdnummer en paraaf aanvoerders) van het wedstrijdformulier bij thuiswedstrijden en vult deze in op de site van RECVOL Rivierenland (formulier staat op de site www.recvol.nl onder informatie en vervolgens wedstrijduitslag).
* zorgt bij thuiswedstrijden voor het uitdoen van alle verlichting in de zaal en in de bijruimten.
* draagt zorg voor afsluiting van De Hoekenburg na afloop van wedstrijd en ‘derde helft’.
* voert overleg met tegenstander en contactpersoon uit het bestuur van RECVOL Rivierenland als een wedstrijd niet doorgaat. 
* stelt de secretaris van De Driesprong per mail op de hoogte van wijziging van het wedstrijdprogramma.
* vult voorafgaand aan het seizoen de thuiswedstrijden van zijn of haar team in de agenda die in de bar van De Hoekenburg ligt, in.
* wijzigt indien het een thuiswedstrijd betreft de agenda die in de bar van De Hoekenburg ligt.

<h1>Teams</h1>

Activiteitenkalender

  • dinsdag 27 augustus 20241e Damestraining

    20:00 uur te De Hoekenburg, Rijswijk

  • donderdag 29 augustus 20241e Herentraining

    20:30 uur te De Hoekenburg, Rijswijk

  • woensdag 25 september 2024BasisBuren volleybaltoernooi

    15:00 uur te Sporthal Lignum, Maurik

Wedstrijden