Ontstaan en heden

De volleybalvereniging De Driesprong is op 14 maart 1989 opgericht, waarna op 30 augustus 1989 de oprichtingsakte bij notaris Doorspiek in Eck en Wiel werd verleden. Namens De Driesprong ondertekenden mevrouw M.J.A. Breunisse-Bovendorp (Tilly), de heer H.J.T. Claassen (Hein) en de heer J.H.V. Helmink (Han) de oprichtingsakte.

Niet alleen verwijst de naam naar het bij volleybal gebruikelijke spelen in drie keer, ook waren er drie teams die gezamenlijk de nieuwe vereniging vormden. Jong Gelre Maurik veteranen leverde twee teams, een heren- en een damesteam. Het derde team speelde in Eck en Wiel en was het damesteam Club Hearts.

Van oudsher vormde volleybal een belangrijk onderdeel van de activiteiten van Jong Gelre, afdeling Maurik. De spelers van de teams die deze vereniging op de been bracht, ontgroeiden weliswaar de leeftijd van een jongerenvereniging, maar zij bleven volleyballen. Geheel toepasselijk veranderde de naam van Jong Gelre Maurik in veteranen van Jong Gelre Maurik.

Fuseren

De gymnastiekzaal van Maurik, die altijd de thuisbasis van Jong Gelre was geweest, kon de teams geen ruimte meer bieden, waarna de overstap naar de zaal in Eck en Wiel werd gemaakt. Daar speelde naast de Eck en Wielse vereniging DOS tevens het damesteam van Club Hearts.

Voornamelijk om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke subsidie, maar ook om een betere basis te hebben voor een ‘echte’ volleybalvereniging besloten de drie teams te fuseren. Onder de naam ‘De Driesprong’ ging de vereniging in 1989 verder. Subsidie krijgt De Driesprong overigens al jaren niet meer.

Gezellig

Na de realisatie van het dorpshuis met gymnastiekzaal in Rijswijk stapte De Driesprong over naar dit nieuwe complex. Niet onbelangrijk daarbij was de aanwezigheid van een gezellig barretje voor de afsluiting van een trainings- of wedstrijdavond.

De leden van De Driesprong staan bij toerbeurt zelf achter de bar. Een barbeheerder kent De Hoekenburg niet. De opbrengst van de bar komt ten goede van de instandhouding van het dorpshuiscomplex.

Leden

Het ledenaantal van de vereniging ligt gedurende alle jaren stabiel tussen de 30 en 40.

De Driesprong is een vereniging met spelers en speelsters in alle leeftijden tussen de 16 en 75 jaar. Het is juist daarom ook een vereniging waar je je snel thuis voelt.

Ereleden

De vereniging kent tot op heden 9 ereleden, allen omdat ze maarliefst minstens 25(!) jaar lid van onze vereniging zijn. Tijdens het 25 jarig jubileum van De Driesprong, op 30 augustus 2014, zijn de volgende leden als erelid benoemd: Tom van Bemmel, Kees de Bruin, Han Helmink (overleden), Bart Jansen en Dorothé Keij. Tijdens het 30 jarig jubileum, op 25 mei 2019, zijn daarbij gekomen: Dorien van Rooijen, Marcel van Rooijen (ontbreekt helaas op de foto), Wim van Hilten en Geert-Jan van Eck.

<h1>Ontstaan en heden</h1>
<h1>Ontstaan en heden</h1>

Teams

Op dit moment speelt De Driesprong met drie teams in de recreantencompetitie RECVOL Rivierenland. Een damesteam en twee herenteams staan ingeschreven. Tevens is er een gelegenheids gemengd team dat alleen in de bekercompetitie meedoet.

Geen jeugd

De Driesprong heeft (nog) geen specifieke jeugdafdeling. Tieners die zich aanmelden bij De Driesprong kunnen zich daarom aansluiten bij de bestaande trainingsgroepen, of vanaf 6 personen een eigen team (en traininggroepje) vormen. 

Kamer van Koophandel

De volleybalvereniging De Driesprong is ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel.

Activiteitenkalender

 • dinsdag 16 april 2024Algemene Ledenvergadering (ALV)

  21:00 uur te De Hoekenburg, Rijswijk

 • donderdag 30 mei 2024Laatste herentraining

  20:30 uur te De Hoekenburg, Rijswijk

 • dinsdag 4 juni 2024Laatste damestraining

  20:00 uur te De Hoekenburg, Rijswijk

Wedstrijden

 • vrijdag 7 juni 2024Bekerfinale Blok 69 - Olympia - Phoenix - Driesprong D1

  19:30 uur te sporthal De Gelenberg, Afferden