Contributie

De contributie bedraagt vanaf 1 juli 2023 160,- Euro per seizoen (1 juli tot 1 juli) overeenkomstig besluit van de ledenraad van 20 oktober 2022). Niet spelende leden betalen voor deze periode 30,- Euro.

Wanneer betaling in 1x problemen oplevert dan kan in overleg met de penningmeester worden gesproken over gespreide betaling van de contributie.

Leden die gedurende het seizoen lid worden, betalen een evenredig deel van de contributie.

Betalen contributie

De contributie kan op drie manieren worden voldaan: 

1. Via 'Tikkie' (automatisch)

Je krijgt namens de penningmeester een appberichtje met Tikkie, waarmee je eenvoudig en snel de contributie kunt voldoen. Wanneer deze eraan komt wordt in de voorgaande ledenvergadering gemeld.

2. Per Rabobank 

Te voldoen op bankrekening NL30 RABO 0153 8655 71 ten name van de penningmeester De Driesprong onder vermelding van ‘contributie en de naam van het lid’.

3. Per kas (liever niet)

Bij de penningmeester. Na betaling ontvangt het lid een kwitantie van de penningmeester. Deze kwitantie wordt eenmaal verstrekt.

Activiteitenkalender

 • donderdag 2 november 2023Algemene Ledenvergadering

  20:00 uur te De Hoekenburg, Rijswijk

 • vrijdag 5 januari 2024Nieuwjaarstoernooi

  20:00 uur te De Hoekenburg, Rijswijk

 • maandag 25 maart 2024Bestuursvergadering

  20:30 uur te n.t.b.

Wedstrijden

 • dinsdag 10 oktober 2023Driesprong H2 - SVB H1

  21:45 uur te Sportzaal de Hoekenburg Rijswijk(GLD)

 • vrijdag 13 oktober 2023Driesprong D1 - Atalante 1

  20:30 uur te Sportzaal de Hoekenburg Rijswijk(GLD)

 • dinsdag 17 oktober 2023Driesprong D1 - Flamingos

  20:30 uur te Sportzaal de Hoekenburg Rijswijk(GLD)