Onze statuten zijn geactualiseerd!

We vieren dit jaar ons 35-jarig bestaan. Maar ook onze statuten waren 35 jaar... een mooi moment om deze te actualiseren dus.

Onze statuten zijn geactualiseerd!

Vanaf 1 juli 2021 hebben verenigingen door een wetswijziging te maken met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WTR). Onze statuten waren hier nog niet op aangepast. In onze statuten werd zelfs nog gesproken over de gulden!

Bij de oprichting van onze vereniging heeft Hoogenboom Netwerk Notarissen uit Eck en Wiel ons onze statuten geschonken. Ons erelid van het eerste uur, Kees de Bruin, wist zich dit nog te herinneren.

Nu, 35 jaar later, leidt de zoon van die notaris, Govert Jan Hoogenboom, het bedrijf. Kees heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft Govert Jan gebeld met de vraag of hij de traditie voort wil zetten en net als zijn vader onze mooie vereniging nieuwe statuten wil schenken. Daar reageerde Govert Jan positief op! Super, zijn we erg blij mee.

Inmiddels zijn, na goedkeuring door de ledenraad, de statuten gewijzigd en zijn ze voor iedereen in te zien op onze site onder tabblad 'De Driesprong', submap 'Statuten en reglementen'. Het huishoudelijk reglement ontbreekt nog, deze wordt momenteel ook herzien.

Bij deze willen we Hoogenboom Netwerk Notarissen hartelijk danken voor hun hulp. Fantastisch, we kunnen er weer 35 jaar tegenaan! ...Daarna kunnen ze weer een telefoontje van ons verwachten ;)

Terug naar overzicht

Activiteitenkalender

  • dinsdag 27 augustus 20241e Damestraining

    20:00 uur te De Hoekenburg, Rijswijk

  • donderdag 29 augustus 20241e Herentraining

    20:30 uur te De Hoekenburg, Rijswijk

  • woensdag 25 september 2024BasisBuren volleybaltoernooi

    15:00 uur te Sporthal Lignum, Maurik

Wedstrijden