Bestuurswissel

Johan Zaaijer treedt toe als bestuurslid, Han Helmink wordt bestuursadviseur.

Bestuurswissel

Han heeft in de Algemene LedenVergadering (ALV) van 24 oktober jl. aangegeven zich vanwege zijn wisselvallige gezondheid helaas niet meer herkiesbaar te stellen als bestuurslid van onze vereninging. Het bestuur heeft hem daarom verzocht om als adviseur het bestuur bij te blijven staan. Gelukkig heeft Han aangegeven dit met alle liefde te willen blijven doen.

Het bestuur heeft Johan Zaaijer als huidige bestuursadviseur vervolgens benaderd om het bestuur weer compleet te maken. Johan heeft veel kennis en ervaring op volleybalgebied, en is ook breed binnen de Recvol en Maas & Waal-competitie een bekend en gerespecteerd persoon. Het bestuur leunde al geruime tijd op zijn adviezen. Gelukkig voor de vereniging heeft hij aangegeven open te staan voor een bestuursfunctie. In de ALV is dit vervolgens de leden voorgesteld, die dit enthousiast hebben goedgekeurd, waarmee Johan officieel bestuurslid is geworden.

Voorzitter Dirk heeft Han, een van de oprichters van onze vereniging, vervolgens met een prachtige bos bloemen bedankt voor zijn jarenlange energie en inzet, en heeft de wens uitgesproken dat dit nog lang zo blijft.

Dirk is door de leden voor een nieuwe periode van 3 jaar als voorzitter van de vereniging herkozen.

De ALV werd vervolgens gezellig afgesloten met een gemengd volleybalwedstrijdje, gevolgd door een drankje aan de bar van De Hoekenburg. Het was wederom een gezellige en geslaagde avond in Rijswijk.

Terug naar overzicht

Activiteitenkalender

 • vrijdag 4 juni 2021Algemene Ledenvergadering + borrel

  20:30 uur te De Hoekenburg, Rijswijk

 • dinsdag 31 augustus 2021Eerste damestraining seizoen 2021-2022

  20:00 uur te De Hoekenburg, Rijswijk

 • donderdag 2 september 2021Eerste herentraining seizoen 2021-2022

  20:30 uur te De Hoekenburg, Rijswijk

Wedstrijden

 • vrijdag 14 mei 2021Lingeboys - Driesprong H2

  21:00 uur te Dorpshuis Meteren

 • dinsdag 25 mei 2021Driesprong H2 - Phoenix 2

  21:45 uur te Sportzaal de Hoekenburg Rijswijk(GLD)